Helingera metode. Holodinamika.  Regresijas. Stalkings. Šamanisms. Organizācijas. Subpersonas. Gara ģimene. Darbs ar sevi.

Kas ir sistēmfenomenoloģija

 Šī ir mācība, virziens, metožu kopums, kas strādā ar cilvēka dzīves parādībām un elementiem (fenomeniem), tverot tās kopsakarībās ar cilvēku veidojošajām enerģētiskajām un informatīvajām sistēmām. Pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē. Sistēmas fenomens šajā gadījumā ir kā tās dotais nospiedums, pēda mūsu enerģētiskajā laukā.  Ja sistēma ir sakārtota, ja visi elementi tajā ir savās vietās, cilvēka dzīve rit viegli un pilnvērtīgi, tā ir adekvāta viņa personīgajām vēlmēm un aicinājumiem. Ja sistēmā ir kādi defekti, tie pieprasa no cilvēka pastiprinātu enerģijas atdevi uz šiem fenomeniem, kā rezultātā cieš cilvēka personīgā attīstība, attiecības ar līdzcilvēkiem, veselība, darbs un pašrealizācija.          >>lasīt tālāk

                        

Sistēmiskie sakārtojumi

Sistēmiskie sakartojumi ir mūsdienu psiholoģiskās un enerģētiskās prakses, kas atjauno dabisko mīlestības un enerģijas plūsmu cilvēka iekšējās un ārējās sistēmās – starp dzimtas locekļiem, paša iekšējām daļām, citu laiku un dzīvju aspektiem. >>lasīt tālāk 


Sīkāku informāciju par sistēmfenomenoloģijas teoriju un sakārtojumiem varat atrast mūsu "Lasītavā"

 


Grupā vai individuāli

Sistēmiskie sakārtojumi tiek veikti gan cilvēku grupā, gan individuālā darbā ar konsultantu, taču visefektīvākais darbs notiek tieši brīvas interesentu grupas ietvaros. Sistēmisko rsakārtojumu rezultātā notiek ietekme gan uz konkrētā jautājuma autora (klienta) dzīvi, gan ar viņu saistīto cilvēku un procesu (ģimene, dzimta, organizācija, uzņēmums) norisēm – dažreiz tas notiek ļoti ātri, dažās stundās, citos gadījumos tie var būt arī daži gadi. >>lasīt tālāk


Par iespējām piedalīties mūsu vadītāju nodarbībās lasiet sadaļā “Nodarbības”. Par nodarbību vadītājiem – konsultantiem lasiet sadaļā “Konsultanti”, lai izvēlētos sev atbilstošāko un piemērotāko vadītāju.

 


Sakārtojumu veidi

Sistēmfenomenoloģija ir atvērta un mainīga nozare, tās piedāvātās iespējas ir tikpat dažādas kā sakārtojumu vadītāji. Mūsu metodes balstās dažādās pasaules garīgajās kultūrās - gan kristietībā, gan budismā, gan šamanisma un vēdu mācībās. Ir vērts iepazīties ar iespējām un piedāvājumiem, lai izvēlētos sev visatbilstošākā veida sakārtojumus. >>lasīt tālāk

Par dažādiem mūsu konsultantu praktizētajiem sistēmfenomenoloģijas virzieniem skatiet "Lasītavā"

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .