"Asni" - sistēmiskās prakses kopā ar biodejām

2018.gada pavasarī mēs atklājām, ka šīs metodes viena otru ļoti labi papildina un padziļina. 

Prakses vadīja Marija Blūma-Kauliņa (sak'artojumi) un Sandra Filipsone (biodejas). 

Soreiz mēs bijām Iecavā. Kur nākošreiz? - esam atvērtas piedāvājumiem!