Īsnometne "Gaismēnas" 

notika 2017.gada novembrī Tumes "Saulgriežos"