Indra Markova

Sertificēta supervizore, sistēmiskais koučs, datu aizsardzības speciāliste, ģimenes un organizāciju sistēmisko sakārtojumu vadītāja, Audemio.lv vadītāja. 

Profesionālā un personīgā attīstība, pārmaiņas, ģimenes un dzimtas jautājumi, latviskā dzīvesziņa un krāsas ir īpašo interešu vidū.

Individuālajām konsultācijām, grupu nodarbībām vai nodarbībām pēc individuāla plāna pieteikties pa e-pastu audemio@audemio.lv vai tālruni: 29403038 vai mājaslapā www.audemio.lv 

Izstrādājusi autornodarbību ciklus "Mana baltu zīme", "Dzimtas koks - Austras koks - Pasaules koks", "Līdzsvaru meklējot",  "Dzīves ceļasomā dzimtas vēstījums""Dzimtas spēks";  sistēmfenomenoloģisko konferenču "Dvēseles telpa" un "Zinošā telpa" un transformatīvo nometņu "Ceļojums pie Sevis" - "Trejādība 2017",  "Trejādība 2018", "Gaismēnas" un "Restarts Sievietēm pavasarī 2019" viena no radītājām un vadītājām. 

Darbojas Rīgā, pēc vienošanās arī citur Latvijā. Ieplānotās nodarbības var apskatīt pasākumu sadaļā.

LL.M., M.HRM (maģistra darbs organizāciju psiholoģijā), M.ED., Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" vieslektore un Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja, mācību centru "Saskarsme", "BUTS", "Inovatīvo tehnoloģiju aģentūra",  un profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes "Personāls" pasniedzēja, Audemio.lv un biedrības "Artemio" vadītāja, viena no Sistēmfenomenoloģijas biedrības dibinātājām, Starptautiskās sistēmisko sakārtojumu asociācijas (ISCA, International Systemic Constellations Association) pilntiesīga biedre.

Darba pieredze vairāk kā divdesmit gadu garumā, cita starpā arī gatavojot un vadot dažāda veida profesionālās un pašattīstības apmācības, kursus, seminārus un meistarklases pieaugušajiem gan individuāli, gan grupās. 

Papildinātas zināšanas darbam ar krāsu terapiju (aura-soma) un metafori asociatīvajām (OH) kartiņām psihoterapijā, apguvusi sistēmisko sakārtojumu vadīšanu (pēc B.Helingera) Latvijā un Nīderlandes Helingera Institūtā, absolvējusi Folkloras skolu, skolojusies Seno Baltu zīmju enerģētiskajā sistēmā. Padziļinātas zināšanas un apgūtas papildu prasmes, apmeklējot profesionālos seminārus un meistarklases pie Latvijas un ārzemju speciālistiem (Artūrs Dombrovskis un Jeļena Borisova (Latvija, 2015, 2016), Delma Lopez (Argentīna, 2016), Aloys Leyendecker (Vācija, 2016), Arita Featherstone (Latvija, 2016), Sissy Lykou (Lielbritānija, 2016), Susanne Ehmer (Austrija, 2017), Barbara Hoogenboom (Nīderlande, 2017), Jan Jacob Stam (Nīderlande, 2017), Iveta Apine (Latvija, 2018, 2019),  Jeļena Bilinskaja (Baltkrievija, 2019) u.c.).

"Ne reizi vien esmu pieredzējusi, ka gan sarežģījumi, kas saistīti ar darbu, ģimeni, veselību, gan juridisko līkloču aizsākums un risinājums ir meklējami mums ierastajā rīcības veidā, ko esam lietojuši gadiem ilgi. Izprotot to, pieņemot iespējamos cēloņus un apstākļus, kādos šāds rīcības modelis izveidojies un varbūt pat nodots mantojumā no paaudzes uz paaudzi, apsverot, ko varam transformēt un ko vēl ne, mums rodas iespēja apzināti turpināt ierasto vai rīkoties savādāk, tādējādi kļūstot apmierinātākiem ar dzīvi un veiksmīgāk veidojot profesionālās un privātās attiecības."

Indras organizētie un vadītie Pasākumi