Irēna Budreika


Mēs esam ieradušie uz planētas Zeme lai izzinātu to. Mēs esam izvēlējušies pieredzi būt par cilvēkiem, lai izzinātu paši sevi, apkārtējos cilvēkus, dabu Tas ir kā piedzīvojums, kurā es dodos katru dienu es izzinu sevi (kosmosu) un visu, kas ap mani (visumu). Cilvēks ir kā grāmata, mums ir tikai jāiemācās to lasīt un papildināt ar jaunām atziņām un zināšanām.

Sākumā bija apgūta tekstilrūpnieka un uzņēmēja izglītība. Ilgstoši strādājot ar cilvēkiem, ieguvu pieredzi, ka jebkurā uzņēmumā galvenais ir cilvēks un ar to saistītie procesi, tāpēc interese par cilvēku izzināšanu no hobija un sirdslietas pāraugusi ikdienas nodarbē.

Daudzu gadu garumā  zināšanas apguvu pie dziednieka Ziedoņa Kārkliņa - dziedniecību, Baltu zīmju spēku un pirts skolu. Zināšanas par B.Helingera sistēmfemenoloģijas metodi - pie G. Jākobsones.
Sistēmiskās konstelācijas metodes - pie Aloiza Leiendekera un citiem meistariem.


Ja vēlies sevi izzināt kopā ar mani raksti: irena.budreika@gmail.com vai zvani pa tālruni 29376547 

Par manām pastāvīgajām nodarbībām var uzzināt šeit: Kalendārs

Sociālā tīkla Facebook lietotāji aicināti ieskatīties lapā Sakārtojumi ar Irēnu Budreiku

par pasākumiem lasiet šeit: Irēnas pasākumi

Strādāju individuāli un grupās Rīgā, Ogrē vai citur.