Atbalstītājbiedra iesniegums 

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei
 .