Pilntiesīga biedra iesniegums

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei

 .