Rīkotājs Marija Blūma Kauliņa

Rīkotājs Indra Markova

Rīkotājs Laimonis Zuļģis

Rīkotājs Irēna Budreika
 .