Mūsu biedrība rīko Sistēmisko sakārtojumu profesionāļu un praktiķu saietus, kuros aicināti vai nu profesionāļi - kādas sistēmfenomenoloģijas metodes vadītāji, vai tie, kas apgūst sistēmiskos sakārtojumus kādā mācību vietā, vai praktiķi, kas ilgāku laiku regulāri praktizē sakārtojumus vai citu sistēmfenomenoloģijas metodi. 

Saietu norise un dalības maksa: Visi dalībnieki maksā dalības maksu, kas ietver materiālos izdevumus un atlīdzību vadītājiem. Piesakās potenciālie sakārtojumu vadītāji, kas vienlaikus var būt arī dalībnieki pie citiem vadītājiem. Tie vadītāji, kurus dalībnieki izvēlas, beigās sadala ienākumu proporcionāli padarītajam darbam. Par organizāciju un naudas sadali atbild kāds no Sistēmfenomenoloģijas biedrības. Ir divas dalības maksas - biedrības biedriem un pārējiem. Atkarībā no materiālajiem izdevumiem, tās katru reizi var atšķirties.

Sekojiet informācijai par nākamajiem biedrības saietiem!