Grupā vai individuāli

Sistēmiskie sakārtojumi tiek veikti gan cilvēku grupā, gan individuālā darbā ar konsultantu, taču visefektīvākais darbs notiek tieši brīvas interesentu grupas ietvaros. Sistēmisko rsakārtojumu rezultātā notiek ietekme gan uz konkrētā jautājuma autora (klienta) dzīvi, gan ar viņu saistīto cilvēku un procesu (ģimene, dzimta, organizācija, uzņēmums) norisēm – dažreiz tas notiek ļoti ātri, dažās stundās, citos gadījumos tie var būt arī daži gadi. Kompleksos gadījumos situācija sakārtojas pēc vairākiem uzstādījumu procesiem, bet vienkāršākos pietiek ar vienu reizi.

Grupas darbā kā sistēmas elementi darbojas reāli cilvēki, kas telpā kustas, runā un jūt reālas sajūtas un piedzīvo patiesas emocijas. Grupas var veidoties gan no svešiem, gan no pazīstamiem cilvēkiem. Dalībnieku skaits var būt dažāds, no 3 līdz pat 20 cilvēkiem. Viena cilvēka jautājuma izvērsums un sakārtojums grupā tiek dēvēts par uzstādījumu, jo cilvēki telpā tiek ‘uzstādīti’ noteiktās vietās, kas atbilst vietām jautātāja energoinformatīvā laukā. Šī lauka uzturēšana uzstādījuma norises vietā ir procesa vadītāja uzdevums.  Pēc uzstādījuma piesaistītā energoinformatīvais lauka struktūra tiek atlaista no norises vietas, un arī tā dalībnieki tiek atlaisti no tēliem, kuros tie iejutušies. Uzstādījuma darbs balstās uz sajūtām, uz emocijām, uz to, ko piedzīvo katrs tā dalībnieks. Jebkuras darbības, ko veic dalībnieks, notiek pilnīgā saskaņā ar viņa tā brīža izjūtām – šī ir vispatiesākā no visām terapijas metodēm.

Uzstādījums notiek aptuveni šādi: klients, kurš ieradies ar savu problēmu, noformulē to kā jautājumu un vēlamo risinājumu. Tad klients pats izvēlas sev ‘aizvietotāju’ no klātesošo dalībnieku vidus – cilvēku, ko viņš sajūt kā vislīdzīgāko jeb visatbilstošāko sev. Klients izvēlas arī cilvēkus, kas iejutīsies problemātiskajos tēlos un būtnēs, un izvieto šos cilvēkus uzstādījuma telpā vai vietā. 

Izvietotie uzstādījuma dalībnieki no šī brīža sāk darīt vai nedarīt to, ko sajūt, sadzird un ierauga atbilstoši viņu tēliem. Ir novērots, ka dalībnieki it kā nejauši tiek ielikti tādu tēlu vietās, kas ir atbilstošas arī viņu sistēmas problemātiskajām vietām, tādēļ reāls ieguvums no uzstādījums tiek visiem tā dalībniekiem, ne tikai tā pasūtītājam. Katra dalībnieka dzīves laukā tiek sakārtots kāds gabaliņš pasaules – atšķirība ir vienīgi tāda, ka pasūtītājs ir izvēlējies ko kārtot, un saņem apzināti virzītu sakārtojumu, bet aizvietotāju laukos tiek kārtots tas, kas tajā brīdī ir aktuālākais viņu sistēmās.

Aizvietotāji viens ar otru sarunājas, kustas, saskaras, mainās, pārveidojas un dalās, kā rezultātā tiek mainīta notikuma enerģētika, tiek atjaunota mīlestības plūsma un katrs tēls ieņem savu īsto vietu. Klients šajā laikā vēro un komentē notiekošo, bet pats tajā iesaistās tikai pašās beigās, lai sajustu atjaunoto sistēmas kārtību. Vadītājs uzdod dalībniekiem jautājumus, iesaka risinājumu iespējas, piesaista, maina un atlaiž dalībniekus, lai process virzītos uz iespējami vēlamo rezultātu.

Grupu nodarbības ir aizraujošs piedzīvojums visiem dalībniekiem, kas ļauj ļoti nopietnas problēmas atrisināt maksimāli vieglā veidā.

Lai rezultāts materializētos cilvēka reālajā ikdienas dzīvē, ir svarīgi uzturēt sevī to sajūtu, kāda bija radīta uzstādījuma beigās. Ir jāļauj pārmaiņām ienākt savā dzīvē, jāļauj pārkārtoties reālajiem cilvēka sistēmas dalībniekiem.

Individuālajā konsultācijā notiek līdzīgs darbs, kā "aizvietotājus" izmantojot speciālas figūriņas, dažādus priekšmetus, papīra lapas un citus apkārtējās vides elementus. Individuālo konsultāciju priekšrocība ir konfidencialitāte, privātums un intensīva paša klienta dalība risinājuma gaitā. 

Individuālu darbu var izvēlēties arī sagatavojoties uzstādījumam grupā, ja kādu iemeslu dēļ klients nevēlas grupas dalībniekiem darīt zināmu savu problēmu - tad pirms uzstādījuma grupā ar vadītāju ir iespējams pārrunāt problēmu, noformulēt jautājumu un vienoties par vēlamo risinājumu un tēlus un būtnes uzstādījuma grupā konfidenciālai sākšanai. 

Nereti klienti pēc individuālām konsultācijām izvēlas veikt uzstādījumu grupā, lai, no malas vērojot uzstādījuma dalībnieku darbošanos un noteiktās situācijās iesaistoties pašiem,redzētu, dzirdētu un sajustu iespējamās alternatīvas ātrākam un efektīvākam risinājumam.

Mūsdienu tehnoloģijas ļauj darboties ar sistēmiskajiem sakārtojumiem arī neklātienē, klientam un konsultantam kontaktājoties telefoniski. Ar datora videosaišu palīdzību iespējams organizēt sakārtojumus arī nelielā grupā.

Par iespējām piedalīties mūsu vadītāju nodarbībās lasiet sadaļā “Nodarbības”. Par nodarbību vadītājiem – konsultantiem lasiet sadaļā “Konsultanti”, lai izvēlētos sev atbilstošāko un piemērotāko vadītāju.