Kas ir sistēmfenomenoloģija

 Šī ir mācība, virziens, metožu kopums, kas strādā ar cilvēka dzīves parādībām un elementiem (fenomeniem), tverot tās kopsakarībās ar cilvēku veidojošajām enerģētiskajām un informatīvajām sistēmām. Pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē. Sistēmas fenomens šajā gadījumā ir kā tās dotais nospiedums, pēda mūsu enerģētskajā laukā.  Ja sistēma ir sakārtota, ja visi elementi tajā ir savās vietās, cilvēka dzīve rit viegli un pilnvērtīgi, tā ir adekvāta viņa personīgajām vēlmēm un aicinājumiem. Ja sistēmā ir kādi defekti, tie pieprasa no cilvēka pastiprinātu enerģijas atdevi uz šiem fenomeniem, kā rezultātā cieš cilvēka personīgā attīstība, attiecības ar līdzcilvēkiem, veselība, darbs un pašrealizācija.

 Ja fiziskās pasaules elementi ir neapšaubāmi un nemaināmi savos fiksētajos stāvokļos, tad enerģētiskie un garīgie fenomeni ir relatīvi un maināmi. Tie savukārt ietekmē cilvēka sistēmu fizisko elementu attiecības un struktūras nākotnē. Sistēmfenomenoloģijas metodes nemaina vēstures gaitu, tās neietekmē citus cilvēkus, bet tās sakārto tā cilvēka lauku, kas izteicis šādu vēlēšanos. Tādēļ šos procesus mēs saucam par sistēmiskajiem sakārtojumiem, un cilvēkus, kas var tos vadīt par sistēmisko sakārtojumu konsultantiem.

 Par sistēmfenomenoloģijas mācības izveidotājiem un attīstītājiem uzskatāmi vācu filozofs, mācītājs un psihoterapeits Berts Hellingers, kā arī viņa skolnieks Gunthards Vēbers, taču, šim virzienam augot un paplašinoties, tajā pēc būtības var iekļaujas arī holodinamika, karmiskās regresijas, šamaniskās prakses, energoinformatīvā lauka lasīšana, daļēji arī darbs ar organizāciju struktūrām un koučinga metodes. Iedvesmu metodes radīšanai Berts Hellingers guva misionāra gaitās Āfrikā, vietējo šamaņu sarunas ar gariem un informācijas gūšanu no „lauka” pielāgojot mūsdienu rietumu pasaules cilvēka uztverei un vajadzībām.

 Sistēmfenomenoloģija ir garīgā darba metožu kopums, kas saskaras arī ar cilvēka psihi un enerģētiku, tādēļ to mēdz lietot gan psihologi, gan dziednieki, gan kouči. Tomēr šis jāuztver kā atsevišķs, neatkarīgs virziens, tādēļ esam izveidojuši Sistēmfenomenoloģijas biedrību, kurā izpausties visiem, kam tuvas sistēmiskās pieejas idejas un prakses gan kā konsultantiem, gan sakārtojumu dalībniekiem.