Sakārtojumu veidi

 Ģimenes sakārtojumi – darbs pamatā tiek orientēts uz attiecībām ģimenē, dzimtā. Paaudžu attiecības, sistēmas kārtības atjaunošana. Šos sakārtojumus sauc arī par Ģimenes mandalām. Jautājums, ar ko ierodas klients jau sākotnēji ir par ģimenes sistēmu.

 Attiecību sakārtojumi – līdzinās ģimenes sakārtojumiem, bet sākotnējais jautājums ir par attiecībām ārpus ģimenes, par esošām vai vēlamām attiecībām pāru vai citu svarīgu cilvēku starpā. Šīs attiecības var uztvert kā simptomu, kas parāda disbalansu dzimtā vai cilvēka dvēseles struktūrās – subpersonās un inkarnācijās.

 Simptomu sakārtojumi – darbs ar veselības problēmām (slimība tiek  saukta par simptomu), kuru cēlonis ir savstarpējo attiecību konflikts vai paaudžu neatrisināts konflikts, arī pārmantotas jūtas, karmiski konflikti, subpersonu problēmas vai lojalitāte kādam tuviniekam.

 Mērķu un resursu sakārtojumi – risina jautājumus, kas skar dzīves ceļa, profesijas vai talantu atrašanu, kādu praktisku jautājumu izvēli, iekšējo un ārējo resursu piesaisti. Kā mērķi, resursi un to cēloņi darbojas aizveitotāji.

 Augstāk minētie sakārtojumu veidi izriet no sistēmfenomenloģiskās Hellingera metodes. Zemāk aprakstītajiem ir citi avoti, taču visas šīs metodes ir savstarpēji atbalstošas un papildinošas.

 Organizāciju sakārtojumi – darbs ar organizācijas sistēmu un cilvēka individuālo saistēmu. Šajā darbā tiek risinātas problēmas, kuras rodas šo abu sistēmu mijiedarbības konfliktā. Kur darbinieks ienāk organizācijā ar saviem „paterniem”, priekšstatiem, tos „ienesot” organizācijā, kurai jau pašai ir savi likumi, „paterni”, kā rezultātā var rasties savstarpējie konflikti.

 Sistēmiskais koučings – sitēmiskā pieeja kouča darbā, kad darbinieka un organizācijas problēmas tiek analizētas kopējās, lielās sistēmas kontekstā.

Holodinamika - tulkojumā "veseluma dinamika "; izmanto mūsdienu psiholoģijas zināšanas, jaunākās fizikas atklājumus un daudzveidīgu senu filozofisku skolu pieredzi. Metode ar  zinātnes, mākslas un spēles elementiem dod iespēju cilvēkam transformēt domformas, emocijas un  iekšējos stāvokļus, kas atstāj iespaidu uz dzīves notikumiem un izjūtām par tiem.

Regresijas sakārtojumi - tajos apvienojas šamanisma prakses, Helingera metode un psiholoģiskās regresijas. Notiek darbs ar dvēseles daļām, kas vai nu zaudētas iepriekšējās inkarnācijās, vai paņemušas līdzi kādu rīcības programmu, kas šai dzīvē ir traucējoša.

Meditatīvie sakārtojumi „Šeit un Tagad” – ar uzsvaru uz Tagadnes apzinātību. Kopējā sarunas un meditācijas procesā nonākot pie aktuālākā jautājuma, dalībnieki vieglāk iekļaujas uzstādījuma ritmā, dziļāk izjūt notiekošos procesus un gūst lielāku savstarpējo atbalstu. 

Šamanisma prakses – senas, tradicionālas metodes, kas piemērotas mūsdienu cilvēka vajadzībām. Notiek gan grupā, gan cilvēkam strādājot pašam ar sevi un dabas spēkiem. Viena no sistēmiskajām šamanisma praksēm – maģiskais rats, kurā cilvēks strādā ar debespušu stihijām.

Stalkings – tulkojumā „sekošana spēkam”. Tas ir enerģētisks darbs, sadarbojoties cilvēkiem kopā ar dabas un vides spēkiem. Notiek pārvietojoties apkārtnē, mainot ģeogrāfisko novietojumu, izmantojot spēka vietu enerģiju.

Subpersonu sarunas – sauktas arī „balsu dialogi”, kārto cilvēka iekšējo daļu attiecības. Šiem sakārtojumiem reizēm dod impulsu kāds fizisks vai attiecību simptoms, kas parāda cilvēka izstumtās dvēseles vai personības daļas.

Gara ģimenes attiecību kārtojumi – jauna prakse, kas vēl reti tiek lietota. Risina attiecību probēmas starp garīgās ģimenes radiniekiem, kurām nav atrodami cēloņi dzimtas vai personīgajā vēsturē. Vairāk vērsta uz šo attiecibu apzināšanos, to jēgas izpratni un struktūras veidošanu.

Individuāls darbs ar sevi – ietver gan prakses, ko var darīt cilvēks viens pats (ja ir ieguvis attiecīgas zināšanas un prasmes), gan darbu ar sevi sakārtojuma rezultāta nostiprināšanas nolūkā. Lai enerģētiskā lauka jaunais musturs ātrāk un precīzāk materializētos, lai virsroku neņemtu vecie ieradumi un programmas, pēc sakārtojuma to vēlams katram pašam apzināti ierakstīt savā dzīvē.

Mākslas un kustību elementi – tiek lietoti gan grupu, gan individuālās nodarbībās papildus citām sistēmiskajām metodēm. Tie palīdz mijiedarboties prāta, zemapziņas un informatīvā lauka struktūrām.

 Par dažādiem mūsu konsultantu praktizētajiem sistēmfenomenoloģijas virzieniem skatiet "Lasītavā"