Sistēmisko prakšu nometne "Dzīves Mozaīka"

Veltījums Latvijas 100-gadei "Gaismas aplis Latvijai"

Sistēmisko prakšu un biodejas seminārs "ASNI" 

Īsnometne "Gaismēnas"

Vasaras nometne "Trejādība"

1.Latvijas Sistēmfenomenoloģijas konference "Dvēseles telpa"

5.Baltijas Transpersonālā konference 2016 Tallinā

Festivāls Helsus 2016

Vasaras Nometnēs

Sakārtojumu laikā