1.Latvijas sistēmfenomenoloģijas konference

Konference notika Rīgā, 2016.gada 24. un 25. septembrī.