Dzīves Mozaīka

2018.gada jūlijā sistēmisko sakārtojumu profesionāļi un praktizētāji tikās Skujenē, pieredzes apmaiņai un praktizēšanai kopā ar sauli, dabu un ezera vēju. Mums bija pirts, peldes ezerā, pateicības prakse, transformatīvā spēle, sistēmiskie sakārtojumi, rīta zumba un vakara sarunas!