Uzstādījuma laikā

Uzstādījums notiek emocionāli drošā vidē, saskaņā ar visu dalībnieku vēlmēm un izjūtām.