Atbalstītājbiedra iesniegums 

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei




















 .