Atbalstītājbiedra iesniegums 

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei