Asociētā biedra iesniegums 

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei