Pilntiesīga biedra iesniegums

Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdei