Priekšrocības biedrības biedriem

* Iespēja biedrības biedru organizētās aktivitātes publicēt Sistēmfenomenoloģijas biedrības mājaslapas kalendārā un regulāri izplatīt interesentiem e-pastos un sociālo tīklu vidē

* Iespēja ievietot savstarpējas atsauces par sadarbību Sistēmfenomenoloģijas biedrības un biedra mājaslapās

*Biedrības biedri saņem 10% (ja nav noteikts citādi) atlaidi Sistēmfenomenoloģijas biedrības rīkotajos pasākumos (konferences, nometnes utt.).

* Pilntiesīgiem biedrības biedriem ir tiesības reģistrēties Starptautiskās Sistēmisko sakārtojumu asociācijā (ISCA), saņemot 50% atlaidi no noteiktās ISCA biedru naudas, kā arī pilntiesīgiem ISCA biedriem ir tiesības reģistrēties kā Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedram, saņemot 50% atlaidi no noteiktās biedru naudas.

*Biedrības biedriem tiek dota priekšrocības dalībai biedrības rīkotajos pasākumos

*Noteikti Sistēmfenomenoloģijas biedrības pasākumi, kas rīkoti slēgtā vai daļēji slēgtā formātā, var būt pieejami tikai noteikta statusa biedriem. Piemēram:

·         sakārtojumi, kuros piedalās tikai sistēmfenomenoloģisko prakšu vadītāji;

·         kovīzijas (intervīzijas) – koleģiāls konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību;

·         savstarpēja sadarbība un neformāls atbalsts utt.

Šajos pasākumos dalības maksa plānota, lai segtu administratīvās izmaksas (telpu noma u.tml.).

Vai/kādas priekšrocības tiek piešķirtas biedrības biedru organizētajās aktivitātēs (kā individuālās un grupu konsultācijas, supervīzijas, nodarbības, apmācības utt.), noskaidrojams pie attiecīgā organizatora.

Plānotās priekšrocības biedrības biedriem

* Pēc sistēmisko sakārtojumu konsultanta profesijas reģistrēšanas Profesiju klasifikatorā - iespēja sertificēties kā Sistēmisko sakārtojumu konsultantam

* Pēc iepriekšējas vienošanās iespēja saņemt psiholoģisku, juridisku un morālu atbalstu tiem, kas darbojas kā vadītāji/konsultanti.

Nosacījumi biedrības biedriem

* Aktīva vēlēšanās darboties kādā sistēmfenomenoloģijas jomā un biedrības statūtu ievērošana

* Iestāšanās maksa 30,00 eiro (vienreizējs ieguldījums biedrībā), biedru nauda 30,00 eiro (reizi kalendārajā gadā)

* Tie pilntiesīgie biedri, kas vēlas, lai informācija par viņu rīkotajiem un vadītajiem pasākumiem tiek izsūtīta biedrības kontaktu lokam, apņemas regulāri papildināt biedrības datu bāzi ar to cilvēku kontaktiem, kas vēlas saņemt šādu informāciju. Informācija par biedrības biedru pasākumiem tiek izsūtīta vidēji reizi mēnesī.

Vairāk informācijas: http://www.sakartojumi.lv/, e-pasts sakartojumi@gmail.com

www.facebook.com/sistemfenomenologija       

Ja vēlies iestāties biedrībā, aizpildi atbilstošu biedra iesniegumu.