Indras nodarbības:

  • "Mana baltu zīme"
  • "Dzimtas koks - Austras koks - Pasaules koks"
  • „Līdzsvaru meklējot”
  • "Dzīves ceļasomā dzimtas vēstījums"
  • "Dzimtas spēks"

Kontaktinformācija:
audemio@audemio.lv vai mobilais tālrunis: 29403038.

"Mana baltu zīme" (3 nodarbības, katra ap 2 stundām grupā vai 1h individuāli, katru var apmeklēt atsevišķi) 

Zīme – atslēga starp apziņu un zemapziņu, grafisks simbols ar dziļu jēgu. Jau no seniem laikiem cilvēki ir izmantojuši zīmes un zīmju kombinācijas-rakstus saziņai, rotājumos un citiem nolūkiem. Zīme pati par sevi ir grafisks attēls, ko uztver gan apziņa, gan zemapziņa. Zīme var kalpot arī kā simbols ar noteiktu jēgu vai nozīmi. Pēc mākslinieka un latvju rakstu un zīmju pētnieka Valda Celma domām, zīme ir kā starpnieks, kas palīdz nodibināt attiecības ar pasaules galvenajiem spēkiem un uztvert informāciju, “atslēgt durvis” uz citām dimensijām. Arī Tu vari piekļūt šīm atslēgām, kad esi tam gatavs. Mums katram ir sava unikāla enerģētika un īpašas attiecības ar dažādām redzamām, uztveramām un sajūtamām zīmēm, simboliem, cipariem.

Radoši darbosimies ar mūsu tautas tradicionālajām zīmēm, to elementiem un kopām.

Rezultātā katrs būs izveidojis savu individuālo baltu zīmi un izvēlējies sev piemērotākās krāsas.

"Dzimtas koks - Austras koks - Pasaules koks" (6 nodarbības, katra ap 2 stundām grupā vai 1h individuāli, katru var apmeklēt atsevišķi)

Tradīcija zināt un turēt godā un cieņā savus senčus bija labi pazīstama iepriekšējām paaudzēm, un ir gluži aizmirsta mūsdienās, bet no tā būtībā ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte. Ne velti dzimtas atmiņu mēdz fiksēt tieši dzimtas kokā. Koka stumbrs esam mēs paši, lapas simbolizē bērnus, bet saknes – mūsu senčus. Veiksme vai neizdošanās, veselība vai ķibeles ar veselību, dotības vai neprasme kādās jomās – noteiktas līdzīgas lietas var dzimtā atkārtoties no paaudzes paaudzē, un šim aspektam ir vērts veltīt uzmanību, lai pēc iespējas uzlabotu savu dzīvu šodien.

Vai jūs zināt, kas bija jūsu senči? Kā viņus sauca, kāds bija viņu liktenis? Ja jums tagad palūgtu uzzīmēt ģenealoģisko dzimtas koku, cik daudz priekštečus jūs atcerētos? Latviešu dainās par kokiem tiek runāts vairākās nozīmēs – gan kā par dabas elementu, gan mītiskā kontekstā. Parasti ozols, ozoliņš, “tas kociņš” un citi jēdzieni tiek lietoti runājot par Austras koku vai Pasaules koku – kosmisko kārtību dabā, cilvēkos, dzimtā un visumā vai “kā augšā, tā apakšā, kā iekšā, tā ārā un otrādi”.  Vairāk informācijas Indras rakstā “Septiņu paaudžu noslēpums – kāpēc labi zināt savu dzimtu septiņās paaudzēs?” http://bit.ly/1UTWd4X

„Līdzsvaru meklējot” (5 nodarbības grupā, katra ap 2 stundām; vai 6 nodarbības, katra 1h individuāli, apmeklējams viss cikls kopā)

Vai Tev ir gadījies birojā pēcpusdienā pamanīt, ka Tava rīta kafijas krūze vēl ir pusizdzerta, paēst nav bijis laika, bet vēl priekšā nākamā sanāksme vai tieši līdz darba dienas beigām steidzami jāpabeidz atskaite vai projekta pārskats? Pēc tam joņiem vien uz mājām, pa ceļam varbūt vēl ieskrienot veikalā pēc kāda pirkuma, vakars veltīts bērniem, kaķim vai mīļotajam cilvēkam (un dažkārt pat visiem reizē)? Laiks sev un pārdomāta, kvalitatīva un mierīga atpūta – kas tas tāds?! Pamazām stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas sindromu”.

Resursu nodarbību ciklā izpētīsim, kas ir izdegšanas sindroms, kādas pazīmes par to liecina, kā vadīt stresu, kā līdzsvarot darba, mājas un savu laiku. Ieskatīsimies zinātnieku teiktajā, izmēģināsim praktiski dažādas metodes izdegšanas sindroma mazināšanai, darbosimies individuāli un sadarbībā ar citiem. Dalībnieku pieteiktās aktualitātes tiks risinātas supervīzijas* pieejā, izvēloties atbilstošāko metodi – organizāciju sistēmiskos sakārtojumus**, sarunu vai tehnikas, kas saistītas ar radošu darbošanos (krāsas, skaņa, kustība utt.). 

Pēc pilna resursu nodarbību cikla apmeklējuma sagaidāms, ka grupas dalībniekiem uzlabosies savu nostāju, rīcības un emociju sapratne, atbildības robežu izpratne, labāka otra cilvēka (kolēģa, klienta u.c.) izpratne, būs iegūtas jaunas idejas tālākai rīcībai, saņemts atbalsts, kā arī samazināts profesionālās izdegšanas risks un paaugstināta izpratne par resursiem līdzsvara atrašanai starp darbu, mājām un sevi.

"Dzīves ceļasomā dzimtas vēstījums" (1 nodarbība 3-8h grupā vai 2-3h individuāli)

Kā saredzēt, sadzirdēt vai sajust senču vēstījumu visā tā bagātībā?

Veiksme vai neizdošanās, veselība vai ķibeles ar veselību, dotības vai neprasme kādās jomās – noteiktas līdzīgas lietas var dzimtā atkārtoties no paaudzes paaudzē, un šim aspektam ir vērts veltīt uzmanību, lai pēc iespējas uzlabotu savu dzīvi šodien.

Nodarbībā pievērsīsimies dzimtai kā tādai – iegūsim informāciju, kas ietilpst enerģētiskajā dzimtas kokā, kādi ir dzimtas koka veidošanas varianti un pamatprincipi, praktiski veidosim un papildināsim ar noteiktām atzīmēm mums zināmo Dzimtas koku un caur dzimtas sistēmisko sakārtojumu elementiem sajutīsim katrs sev konkrētajā brīdī aktuālo dzimtas vēstījumu. 

Šī nodarbība ir kā ievads "Dzimtas spēka" izpētes nodarbībām.

"Dzimtas spēks" (1 nodarbība 2,5-3h grupā vai 1h individuāli)

No dzimtas, no mūsu senčiem nāk spēks, kas ir mūsos dziļi iekšā. Spēks pats par sevi nedara neko, tam vajag cilvēkus, lai caur tiem izpaustos un parādītos savā varenībā. Spēkam ir spēja mūs virzīt vai bremzēt, palīdzēt virzīties uz mērķi vai atturēt no tā. 

Nodarbību laikā pētīsim sīkāk savas dzimtas un dzimtas spēka ietekmi uz šodienas aktualitātēm un iespējām senču uzkrāto pieredzi transformēt nākotnes iespējās, tai skaitā izmantojot dzimtas sakārtojumu resursus.