Latvijā aizvien lielāku ievērību gūst cilvēka iekšējās pasaules attīstības un pilnveidošanas sistēmfenomenoloģiskās metodes, tādas kā B.Helingera metode, holodinamiskā metode, regresiju prakses un dažādi citi sistēmiskie risinājumi. Šo metožu pamatā ir uzskats, ka cilvēks nav “vientuļa sala”, bet cieši saistīts ar savām energoinformatīvajām sistēmām, ar dzimtas locekļiem, senču enerģētiskā mantojuma resursiem, dvēseles iepriekšējo pieredzi un tās iekšējo daļu attiecībām.

Aicinām visus sistēmisko risinājumu metožu profesionāļus, praktiķus un interesentus piedalīties

1.Latvijas sistēmfenomenoloģiskajā konferencē

“DVĒSELES TELPA”

2016.gada 24.un 25.septembrī

Rīgā, Katrīnas dambī 27, viesnīcā “Ibis Styles Riga”

Konferences mērķis – sistēmfenomenoloģisko metožu praktiķu savstarpēja pieredzes apmaiņa un plašāka interesentu loka iepazīstināšana ar sistēmisko risinājumu iespējām Latvijā.

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām sistēmisko risinājumu metodēm, ko pašlaik lieto Latvijas sistēmfenomenoloģijas praktiķi, kā arī apmeklēt vairākas praktiskās meistarklases. 

Meistarklašu vadītāji (izvērsta informācija lejuplādēšanai):

1.       Gunta Jākobsone (sistēmisko risinājumu konsultante, psiholoģe, strādā ar B.Helingera metodi, apmācību programmas “Dvēseles skola” autore un vadītāja)

2.       Iveta Apine (sistēmkonsultante, specializējas organizāciju izkārtojumu vadīšanā, darbojas kā koučs, rada vadības apmācības programmas)

3.       Jānis Vītols (holodinamikas – garīgās psiholoģijas speciālists, cigun praktiķis, cilvēks ar lielu latviskās dzīvesziņas pieredzi)

4.       Aleksandrs Agešins (psihologs, B.Helingera sistēmisko risinājumu speciālists, vada programmas ģimenes un biznesa psiholoģijā)

5.     Indra Markova (sistēmisko risinājumu konsultante, darbā izmanto zināšanas par dzimtas enerģētisko mantojumu, krāsām, latvisko dzīvesziņu un senajām baltu zīmēm)

6.       Marija Blūma-Kauliņa (sistēmisko risinājumu konsultante, specializācija darbam ar regresijām un dvēseles daļām, darbojas ar dabas stihiju enerģijām)

7.       Aldis Jaunbrūns (sistēmisko risinājumu konsultants, darbojas ar B.Helingera metodi, specializējas darbā ar atkarību problēmām)

8.       Jānis Filks (tradicionālo un mūsdienu šamanisma prakšu speciālists, Anglijā un Zviedrijā iegūtās zināšanas izmanto individuālā un grupu terapijā)

9.  Ieva Ančevska (sistēmiskā konsultante, beigusi Helingera skolu Vācijā; vada dzimtas enerģiju izlīdzināšanas seminārus, kuros izmanto zināšanas par latviešu tradīcijām un dziedināšanu)

10.     Ringolds Rancāns (sistēmiskais konsultants, cigun instruktors)

11.     Ilze Ulmane (holodinamikas un sistēmisko izvietojumu praktiķe, transformatīvo spēļu vadītāja)

12.  Irina Fleišere (dziedniece, ģimenes un sistēmisko izvietojumu treniņu vadītāja)


KONFERENCES NORISE 

(detalizēta informācija lejuplādēšanai)

Sestdien, 24.septembrī

Dienas 1.daļā – iepazīšanās ar meistarklašu vadītājiem

Dienas 2.daļā – meistarklases

Vakarā – Draudzīga tikšanās neformālā gaisotnē

Svētdien, 25.septembrī

Dienas 1.daļā – lektoru uzstāšanās

Dienas 2.daļā - meistarklases

 

Dalības maksa konferencē:

Līdz 20.augustam – 50,00 eiro

Līdz 20.septembrim – 60,00 eiro

No 21.septembra  - 70,00 eiro


Konferences organizatori – biedrība “Sistēmisko risinājumu asociācija”.

Biedrības biedriem un diviem vienas ģimenes locekļiem piedāvājam 10% atlaidi dalības maksai konferencē.

Par konferenci biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Mūsu rekvizīti:

biedrība “Sistēmisko risinājumu asociācija”

Vienotais reģ. nr. 40008246542

SEB bankas konts: LV64UNLA0050024285104

Papildu informācija un norēķiniem skaidrā naudā zvanīt pa tālr.: 29494240 – Agnese Grīntāle.

 Dalības maksu līdz 20.septembrim iespējams samaksāt gan ar pārskaitījumu (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu), gan skaidrā naudā, no 21.septembra – skaidrā naudā. 

Ja apmaksai nepieciešams rēķins vai ir citi jautājumi saistībā ar dalību vai dalības apmaksu (piemēram, konferencē varat piedalīties tikai vienā no abām dienām), lūdzu sazināties, zvanot Agnesei vai rakstot uz sakartojumi@gmail.com.

 

Piesakoties, lūdzam aizpildīt anketu šeit: http://bit.ly/29L4LtV


Konferences vizuālajam noformējumam izmantots Ilzes Babres zīmējums.Mūsu meistari, lektori un praktiķi: 

(infromācija tiks regulāri papildināta līdz konferences dienām!)


Gunta Jākobsone


Mg. Paed., mg. Psych. , apguvusi POA (psihoorganiskās analīzes terapija) un Sistēmfenomenoloģisko pieeju konsultēšanā.

Pirmā izglītība – biologs, bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Skolā nostrādāju ar pārtraukumiem gandrīz 10 gadus. No darba skolā aizgāju meklējot savu “ īsto ” vietu dzīvē. Ir strādāts gan ar narkotiku atkarīgajiem pirmajā narkomānu komūnā Latvijā, gan par laborantu ģenētikas laboratorijā LVU Bioloģijas fakultātē. Pavadīti turpat 10 neaizmirstami un dažādiem piedzīvojumiem piepildīti gadi kā gidam kopā ar tūristu grupām apceļojot Viduseiropu. Paralēli kopš 90. gadiem  uzsākts lektora darbs lasot lekcijas par dažādām psiholoģijas tēmām.

Mani vienmēr ir interesējusi un piesaistījusi cilvēku psihe, tās noslēpumi un uzvedība. Tāpēc kādu laiku mācīšanās bija mans hobijs – apmeklēju visus iespējamos ar psiholoģiju saistītos seminārus. Esmu apguvusi  gan  3 pakāpes NLP, gan ķermeņa terapiju, piedalījusies geštalta terapijas un daudzos citos semināros. Laikā no 2000. Līdz 2012. gadam  dalījos savā pieredzē un aizrautībā ar psiholoģiju ar RPIVA studentiem.

2002. gadā pirmo reizi saskāros ar Berta Hellingera metodi M. Burņaševa vadītajā seminārā. Un jau ar pirmo dienu atnāca sajūta –IR! Šī sajūta un pāriecība par sistēmfenomenoloģisko metodi un tās efektivitāti ar gadiem ir tikai augusi. Ir iegūta Sistēmfenomenoloģiskā  konsultanta izglītība. Vairāk kā 6 gadus izmantoju šo metodi savā psihologa darbā – iesākumā privātajās konsultacijās, tad grupās un šobrīd - daloties sava pieredzē ar interesentiem, kuri vēlas ar šo metodi iepazīties padziļināti.


Jānis Vītols

 

Holodinamikas prakšu vadītājs.

 Latviskā dzīvesziņa, Holodinamika, Cigun,  – tie ir tikai daži aspekti, caur kuriem Jānis Vītols ir nonācis pats pie savām atziņām un metodēm, ko šoreiz vēlas parādīt, bet citreiz - iemācīt katram pielietot savā dzīvē pašam. No šī cilvēka, kurš neapšaubāmi dzīvo savā starā, allaž staro esības vieglums un dziļums. Jānis Vītols, uzdodot dažādus jautājumus, vedinās iekšējā ceļojumā un dalīsies ar savu pieredzi un zināšanām.

 Cilvēka dzīvē sakrāto iekšejo/ārējo konfliktu atrisināšanā tiek izmantota viņam piemītošā īstenības uztvere, pēc vajadzības pārnesot uzmanību iekšējā pasaulē (holodinamika) vai ārējā informācijas laukā (Helingera sistēmterapija) modelējot prātā un emocijās radušās pretrunu spriedzes (polaritāšu princips), nolasot deformācijas sajūtas no fiziskā auguma (psihosomatika) un atbrīvojot nobloķētās dabiskās enerģijas plūsmas saskaņā ar cilvēka dvēseles individuālajām vajadzībām viņa paša gara spēkā.

 Holodinamiku mēdz dēvēt par mīlestības terapiju. Pats meistars par šo metodi  saka šādi: “Zinātniska, Rietumos izstrādāta, pieņemta un daudzu gadu praksē pārbaudīta, Krievijā papildināta garīgas psiholoģijas nozare. Nosaukums un noformējums smalks un gudrs, bet būtība vienkārša un dabiska – visu, kas tevī krājies, pārveidot mīlestībā. Pašsaprotami, tomēr ne vienmēr vienkārši. Kā patiesi mīlestībā pārveidot savā prātā, sirdī un ķermeņa kaitēs savāktos aizvainojumus, nesapratni, neiecietību, dusmas, naida uzplaiksnījumus un nožēlas smeldzi, īgnumu pret sevi, dzīvi un likteni, graujošus uzbangojumus un nevarības nogulsnes, un visu citu, ko nezini, kā panest vai nomest? Dzīve ir gudra. Ja tā dod uzdevumus, tad paredz veidus kā tos atrisināt. Un šī, par holodinamiku nosauktā zināšana, arī ieliek instrumentus tavās rokās, lai varētu palīdzēt sev un citiem, augot mīlestības pārradošajā spēkā."

 

Ieva Ančevska


Sistēmisko risinājumu konsultante, folkloristikas un tradīciju pētniece.

Strādā Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Ikšķilē un Rīgā. Par sevi stāsta:

Esmu sistēmisko risinājumu konsultante, kas 5 gadus mācījusies un absolvējusi Helingera skolu Vācijā “Hellinger sciencia”. Vēl paguvu mācīties pie paša metodes izveidotāja Berta Helingera, kurš pēdējos gados metodi ir attīstījis tālāk un nosaucis - “Saskaņā ar Gara kustību” jeb mediālo metodi. Pie Helingera apgūto savā darbā saviju ar senajām latviešu tradīcijām un zināšanām, jo nodarbojos ar tautas tradīciju pētniecību. Tāpēc saviem semināriem esmu devusi nosaukumu “Dzimtas enerģijas izlīdzināšanas semināri”.

 Konferences uzstāšanās tēma – Kas ir dzimtas enerģijas izlīdzināšana, jeb kas sistēmfenomenoloģiskajai metodei kopīgs ar tautas tradīcijām.

 Sistēmfenomenoloģiskā metode tika veidota, balstoties uz dažādu dabas tautu zināšanām par dabas likumsakarībām un enerģijas līdzsvara likumiem. Šie likumi atainoti arī latviešu tautas tradīcijās un folkloras materiālos. Katram enerģijas un mīlestības likumam, ko, balstoties uz dabas tautu tradīcijām, formulējis Berts Helingers, iespējams rast piemērus latviešu folklorā, piemēram, tautasdziesmās. Darbojoties ar sistēmiskajiem risinājumiem, iespējams izmantot arī dažādas latviešu dziedināšanas tradīcijā izmantotas metodes. Semināru darba pieredzē ir izveidojies viedoklis par latviešu tipiskākajām sistēmiskajām problēmām, to iespējamiem cēloņiem un likumsakarībām. Par katru tēzi tiks dots plašāks izklāsts, piemēri un skaidrojumi. 


Aleksandrs Agešins


Praktizējošs psihologs. Sankt-Pēterburgā iegūta augstākā psiholoģiskā izglītība (Maskavas valsts Šolohova vārdā nosauktās universitātes diploms ВСБ 0637001) 2004.gadā.

Absolvējis starptautisko centru „Cilvēka Ekoloģija”, kļūstot par speciālistu „hroniskā noguruma” sindroma noņemšanā.

Beidzis B.Hellingera sistēm-fenomenoloģiskās metodes un sistēmisko izkārtojumu augstāko psiholoģijas skolu. Apliecību Nr. R010 par kvalifikācijas celšanu izdevis jauno tehnoloģiju centrs „Ģimenes izkārtojumi” 2007.gadā.

Maskavas sistēmisko izkārtotāju saraksta dalībnieks.

Piedalījies 2.Eiropas sistēmisko risinājumu kongresā.

Ģimenes konsultants, beidzis apmācību ciklā „Psihoterapija”. Jauno psiholoģiju centra sertifikāts psihoterapijā N09/608 izdots 2004.gadā.

Apguvis daudzus treniņus un seminārus Holotropajā elpošanā, Tanatoterapijā, NLP, Tantrā, Simoronā, Satori radošajās praksēs, kā arī pazīstamā psihologa Siņeļņikova bāzes kursus.

Autors un treniņu vadītājs praktiskajā psiholoģijā par tēmām:

„Ģimenes attiecības”, „Nauda”, „Veseluma radīšana” un daudzas citas.

Izdevis vairāk kā 20 savus diskus meditācijām.

No 2002. Līdz 2008. Gadam vadīja regulāras radio programmas Radio Liepāja – „Ceļš pie sevis” un  „Sarunas par ģimeni”.

2002.gada 20.augustā izveidojis Vienotas personības radīšanas centru „ALASTAER”.


Marija Blūma-Kauliņa

 

Dabas dziedniecības, šamanisko prakšu, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste. Pēc sākotnējās izglītības -diplomēta grafiķe. Savā darbā izmantoju bioenerģētiku, elpošanas tehnikas, mākslas un smilšu terapiju, dabas stihiju spēkus. Praktizēju iekšējos ceļojumus iepriekšējās inkarnācijās un kontaktus ar dažādu energoinformatīvo lauku būtnēm, kā arī dvēseles daļu sakārtošanas metodes. 

 Mani galvenie skolotāji – prof. Sergejs Strekalovs (St.Pētrburga) - elpošanas tehnikas un tanspersonālās psiholoģijas semināri par dažādām tēmām; Lucija Sanaja (Lietuva) - šamanisma prakses un sistēmiskie uzstādījumi; Gunta Jākobsone (Latvija) – sistēmfenomenoloģiskā konsultēšana pēc B.Hellingera metodes. 2005.gadā pēc mācībām centrā “Akvilona” ieguvu VdzL sertifikātu dziednieka darbam; 2016.gadā, beidzot “Dvēseles studiju”, ieguvu Sistēmisko risinājumu asociācijas sertifikātu Nr. SRA 007 sistēmisko risinājumu konsultanta darbam.

 Šobrīd esmu lektore Kosmozofijas mācību centrā “Saskarsme”, kā arī darbojos Sistēmisko risinājumu asociācijā un privātpraksē. Publikācijas no 2010.gada izdevumos “Ezotēriskā gadagrāmata”, “Mistērija”, “Taka”, un citos. Konsultēju individuāli un vadu Sistēmisko risinājumu grupu uzstādījumus Rīgā, Tukumā un Talsu novadā. 

 Meistarklases tēma – Iepriekšējo inkarnāciju atstāto problēmu risināšanas sistēmiskie paņēmieni. Ringolds Rancāns


Sistēmisko risinājumu ģimeņu un organizāciju izvietojumu konsultants.

Vada un piedāvā sistēmisko izvietojumu nodarbības grupās un individuāli, Rīgā un Jelgavā, centrā „Zelta Aplis”. Ar prieku organizē savstarpēja un apzināta atbalsta grupas „Sirds Aplis” un vada Cigun nodarbības.

Sistēmisko risinājumu izvietojumu konsultanta kvalifikāciju - ģimeņu un organizāciju jautājumos, ieguvis Maskavas Sistēmisko Risinājumu un Konsultāciju Institūta un Vīzlohas Sistēmisko risinājumu institūtu sadarbības programmās,  Mihaila Burņaševa vadībā. Papildinājis zināšanas un pieredzi vairākos starptautiskos, Sistēmiskiem Izvietojumiem veltītos kongresos un semināros. Periodiski turpina pilnveidoties starptautiskos mācību semināros pie Dr. Ursula Franke- Bryson un Thomas Bryson.

 Meistarklases tēma - Klātesamības (Presence) Spēks Sistēmiskajos Izvietojumos un Dzīvē. 


 

Ilze Ulmane

 

Psihologs apmācībā, holodinamikas un sistēmisko izvietojumu praktiķe, transformatīvo spēļu vadītāja. Strādāju Rīgā un Siguldā.

 

To, kā saausts šīs pasaules audums un tajā ieausts katrs no mums, esmu meklējusi caur dažādiem ceļiem. Holodinamika mani sajūsmina ar tās atslēgu pie katra bezgalīgajiem iekšējiem resursiem, jaunatklāšanu un dziļumu; transformatīvās spēles – ar vieglumu un precizitāti; uzstādījumi – ar plašo perspektīvu un zinīgā lauka spēka potenciālu. Joprojām turpinu augt, audzēt sevī un ģimenē, dalos pasaulē ar to, ko varu dot.

 

Konferencē apskatīšu šādas tēmas:

Uzstādījumi, holodinamika un transformatīvās spēles kā savstarpēji papildinoši instrumenti.

Stāvokļa diagnostika – uzstādījumos un transformatīvajās spēlēs;

Iekšējā dinamika un ārējā dinamika;

Darbs ar sistēmām caur iekšējiem tēliem (holodinamika)

Holodinamikas elementi uzstādījumos.

 

Meistarklasē iepazīstināšu ar metodēm:

Holodinamikas elementi uzstādījumos – (1 h)

Darbs pāros – holodinamika+uzstādījums (nepieciešamas pamata priekšzināšanas abās metodēs)

“Vertikālie” resursi uzstādījumā – Augstākais Es (Pilnais Potenciāls)

“Pozitīvais nolūks” (Problēmas-simptoma pozitīvā nolūka noskaidrošana)

 


 Jānis Filks

 

Pārstāv sistēmfenomenoloģiskā pasaules uzskata pirmsākumus – praktizē tradicionālo un mūsdienīgo šamanisma pieredzi. Par sevi Jānis stāsta:

 Atradu Šamanisko praksi 1997.g. alternatīvās uzturu zinātnes seminārā. Mani ievadīja tā dēvētā “Core Shamanic” praksē, kuru izstrādājis antropologs Micheal Harner, 1960’os gados.

 “Core” “Kodolu jeb pamatu principu” šamaniskā prakse balstās uz to antropoloģisko atklājumu, ka visās pastāvošās, un pieņemu kā arī pazudušās šamaniskās kultūrās, (un tās ir reāli visas pasaulas pamatu kultūras t.sk. Indo Eiropiešu), ir četri unvērsāli vienojoši principi, pasaules redzējums.

 

  1. Kosmoloģija. Ir fiziskā materiālā realitāte, un tai blakus ir smalkā pasaule, kuru mēdz sadalīt trījās daļās - Augšzeme, Pazeme, un Vidzeme, kas ir fiziskās materiālās pasaules garīgā ēna.
  2. Ir indivīdi “Šamaņi”, bet katrai kultūrai ir savas valodas nosaukums, kas izmanto kaut kādu meditatīvu metodi/tehnoloģiju (visbiežāk monotona ritma), kas ievieš izmainīto apžiņas stāvokli un veicina komunikāciju ar smalko pasauli; piemēram - ceļojošo dvēseles daļu pārgājienu par smalko pasauli.
  3. Šādiem indivīdiem ir savi gariegie pavadoņi, gidi, kas palīdz viņiem saprast un izpildīt savus uzdevumus.
  4. Šamaniskā meditācijā/ceļojumam VIENMĒR ir uzdevums, tas nekad nav izklaidējošs. Uzdevums var būt uzināt zināšanu vai informāciju, gūt padomu vai dziedināšanu, kas palīdzētu kopienai labāk un pareizāk izdzīvot saskaņā ar dabas un visuma likumiem.

 

Šie arī ir manas prakses stūru akmeņi, veicot konsultāciju jeb dziedināšanu, un šie ir tie pamati kurus es pasniedzu tiem, kas vēlās uzināt/pieredzēt šamaniska vaida praksi.

 

Šajā konferencē manis vadītā miestaru klasē tiks piedāvāta iespēja pieredzēt šamanisko meditāciju/ceļojumu, un Visumam uzstādīt jautājumu, kurš, es ticu, katram dalībniekam būs būtiski un svarīgi.


 

 

Iveta Apine

 

Organizāciju un ģimenes sistēmkonsultante. Vadības un komandu koučs. Koučinga, apmācību un konsultāciju uzņēmuma “Humulus” valdes locekle. Mācījusies Nīderlandes Helingera institūtā, Maskavas sistēmisko risinajumu institūtā, Helingera skolas un Starptautiskā sistēmisko risinājumu asociācijas apmācību programmās. Kopā ar Nīderlandes Helingera institūtu vada sistēmisko apmācību programmu Latvijā. Izdevusi sekojošas sistēmiskās grāmatas S. Hausners “Pat ja tas man maksās dzīvību” un J. J. Stams “Saskarsmes lauki”. Vairāk informācijas par sistēmisko pieeju Facebook lapā Humulus Systsemic Solutions.

 

Uzrunas tēma: Sistēmiskā konsultanta personības attīstība

 Ar sistēmisko pieeju pasaulē strādā ļoti dažādi cilvēki: psihologi, psihoterapeiti, ārsti, kouči, skolotāji, dziednieki, dažādu jomu praktizējoši ezotēriķi. Mēs ar šo metodi saskaramies dažādas motivācijas vadīti, ejot atšķirīgus ceļus un izmantojam šo metodi dažādiem mērķiem. Būtisks brīdis katra konsultanta darbā ir nonākot no nolūka “es to daru priekš sevis” līdz nolūkam “es to daru citiem”. Strādājot ar klientiem, mēs dziļi mijiedarbojamies ar klientu sistēmām un ir būtiski apzināties savu daļu ietekmes un atbildības, pašiem turpināt apmācības un profesionālo attīstību, ievērot profesionālo ētiku un strādāt saskaņā ar labo praksi. Izskatīsim sekojošus jautājumus: Vai sistēmiskos paternus ir iespējams pāraugt? Kā izvēlēties savu sistēmisko konsultantu un izprast, kāpēc izvēlās mūs? Kad konsultantam pašam ir nepieciešama palīdzība un kur to meklēt? Kā strādāt ar klientiem “no labas iekšējās pozīcijas”? Kā var augt un pilnveidoties sistēmiskais konsultants?

 

Meistarklsea tēma: organizācija kā dzīva sistēma

 Organizācijas ir cilvēku veidotas sistēmas un kaut arī tām nav fiziska ķermeņa, sistēmiskajā darbā ar organizācijām kļūst arvien skaidrāks, ka tās uzvedas tā, itkā tām būtu dvēsele. Lielākā organizāciju atšķirība no ģimenes sistēmas ir tā, ka no organizācijas mēs varam aiziet un kļūt ar to nesaistīti. Savai izcelsmes ģimenei mēs piederam vienmēr, pat pārvācoties uz dzīvi citā kontinentā. Šajā meistarkalsē es stāstīšu par to, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu justies apmierināti strādājot savā organizācijā un labi darīt savu darbu; kā veidot organizācijas, kas spēj ilgtermiņā plaukt un sasniegt mērķus; kā vadīt kolektīvu un veidot komandu no sistēmiskā skatpunkta. Būs iespēja piedalīties vingrinajumā un vienā praktiskā sistēmiskajā sakārtojumā/izvietojumā.

 


Irina Fleišere


Sertificēta dziedniece ar 20 gadu darba stāžu. Sistēmiskās terapijas un konsultēšanas speciāliste. Strukturālo izkārtojumu un seksuālās terapijas speciāliste.

Biznesa konsultante sistēmiskajā darbā ar organizācijām un organizāciju izkārtojumiem. Speciāliste individuālajā un grupu konsultēšanā.

Latvijas Tautas Dziednieku Asociācijas (LTDzA) prezidente. LTDzA valdes un sertifikācijas komisijas locekle. Informācijas tehnoloģiju centra „Debess velve”prezidente.

Autore un vadītāja apmācību programmām dziedniecībā, garīgajā attīstībā, apziņas un intuīcijas attīstībā, u.c. Kursu, semināru, treniņu vadītāja.

Sadarbojas ar bērnu invalīdu biedrību (10 gadus konsultē individuāli un grupās gan bērnus, gan viņu vecākus ar sistēmiskās terapijas un garīgās attīstības metodēm).

Dalībniece 2.Eirāzijas sistēmisko risinājumu kongresā „Pārmaiņu laiks” 2011.g. Maskavā.

Konsultē un vada apmācības Latvijā, Krievijā, Itālijā, Izraēlā, Vācijā.

Darba tēmas:

·         Līdzsvars un veselums

·         Antistresa programma

·         Ārējie un iekšējie centieni

·         Darbs ar domām

·         Apziņas attīstība

·         Iemaņu būt „Te un Tagad” izstrādāšana

·         Darbs caur metaforām

·         Darbs ar ķermeni, apziņu un Dvēseli

·         Vārds kā resurss

·         Sapņu izkārtojumi

·         Improvizācija

·         Veiksme, panākumi, laime, brīnums

·         Kreatīvie izkārtojumi

·         Mentālā un garīgā dzieniecība


Uzstāšanās tēma konferencē: „Iekšējā darba instrumenti”

·         Veselums un apzinātība

·         Jūsu tiesības uz pilnīgu veselību

·         Ikviens cilvēks var iegūt lielisku veselību, ejot uz to pareizajā virzienā


Aldis Jaunbrūns


Praktizējošs sistēmisko risinājumu konsultants.

Izglītību šajā jomā ieguvis pie Guntas Jākobsones.

Kopš 2002. gada sācis interesēties par eksistenciāliem jautājumiem „Kāpēc ar mani notiek tā kā notiek?”, „Kas es esmu?”, „Ko es šeit daru?” Apmeklējis dažādus izglītojošus seminārus. Kā efektīvāko, un priekš sevis harmoniskāko ir atzinis Anonīmo Alkoholiķu 12 soļu programmu, kuru uztver kā bāzi visām dzīves situācijām. Sistēmisko pieeju uzskata kā ļoti labu palīgu, lai ieraudzītu savu patieso būtību un transformētu uzliktās destruktīvās programmas. Tāpat pielietojot sistēmisko pieeju, var gūt labus rezultātus  gan masāžās, gan pirts procesos.

Meistarklases piedāvājums -  kā var izmantot sistēmisko metodi, lai diagnosticētu un harmonizētu sastrēgumus, izmantojot cilvēka enerģētiskos centrus - čakras.


Indra Markova


Mg.iur, Mg.hr (maģistra darbs organizāciju psiholoģijā), pašlaik apgūst supervīziju profesionālajā maģistra programmā.  Darba pieredze gandrīz divdesmit gadu garumā gan privātās komercsabiedrībās, gan valsts pārvaldē, cita starpā arī gatavojot un vadot dažāda veida profesionālās un pašattīstības apmācības pieaugušajiem.  

Apguvusi sistēmiskos risinājumus (pēc B.Helingera),  papildinājusi zināšanas darbam ar aura-soma (krāsu terapiju) un metafori asociatīvajām (OH) kartiņām psihoterapijā, absolvējusi Folkloras skolu, skolojusies Seno Baltu zīmju enerģētiskajā sistēmā, kā arī apmeklējusi meistarklases pie Jeļenas Borisovas (Latvija, 2015, 2016), Delma Lopez (Argentīna, 2016), Aloys Leyendecker (Vācija, 2016) u.c.

Meistarklases tēma – “Enerģētiskais dzimtas koks”.

Indra stāsta: "Ne reizi vien esmu pieredzējusi, ka gan juridisko līkloču aizsākums un risinājums darba un biznesa (it īpaši ģimenes uzņēmumu) lietās, gan sarežģījumi, kas saistīti ar bērniem, vecākiem, laulātajiem un citiem ģimenes locekļiem, gan veselības likstas, gan citu situāciju cēloņi var būt meklējami arī ģimenē un attiecībās starp ģimenes locekļiem – tur var būt atrodamas kādas likumsakarības un līdzības ar mātes vai tēva situāciju, notikumiem, samezglojumiem, varbūt ar vecvecākiem, tantēm, tēvočiem vai varbūt vēl tālākiem radiem vai citiem mums nozīmīgiem cilvēkiem.

Enerģētisko dzimtas koku ar papildu informāciju var praktiski izmantot gan personiskām vajadzībām (piemēram, darbojoties patstāvīgi vai apmeklējot koučinga vai supervīzijas konsultācijas pašattīstībai vai profesionālās darba dzīves uzlabošanai u.tml.), gan arī kā papildmateriālu ģenētiķiem, psihiatriem, psihologiem, psihoterapeitiem u.c. speciālistiem (piemēram, prognozējot kāda veselības vai psiholoģiskā robežstāvokļa iespējamu attīstības scenāriju).

Izanalizējot sastādīto enerģētisko dzimtas koku un apzinoties notikušus un varbūtējus notikumus pagātnē, ir iespējams daudz apzinātāk paraudzīties uz savu šā brīža situāciju vēlreiz un pilnīgi apzināti pieņemt savus lēmumus – turpināt iepriekšējo paaudžu sastādīto un mantoto dzimtas programmu vai ieviest savas korekcijas.

Meistarklasē apskatīsim, kas ietilpst enerģētiskajā dzimtas kokā, kur to var pielietot, kā to praktiski sagatavot, ņemot vērā konkrētus mērķus, kā arī praktiski izmēģināsim darbu ar enerģētisko dzimtas koku pašattīstībai.”


Par konferences ”Dvēseles telpa” norisi un iespējām piedalīties var uzzināt arī šeit: http://bit.ly/2cx6yB2