Mūsu biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Starptautisko sistēmisko sakārtojumu asociāciju, jeb ISCA.

Starptautisko sistēmisko sakārtojumu asociācijas mājaslapa skatāma šeit:  ISCA

Šī sadarbība mums dod informatīvas un morālas atbalsta iespējas un paver jaunus apvāršņus metožu attīstībai.

Sadarbības līgums paredz iespēju vienas biedrības biedriem iestāties otrā ar 50% atlaidi iestāšanās un gada dalības maksai.

Īsumā par ISCA:

ISCA izveidojās liela entuziasma un jaunrades rezultātā, kuru radīja Sistēmisko Sakārtojumu metode visā pasaulē. Asociācijas darbība ir veltīta, lai uzturētu sadarbību un savstarpēju dialogu , kuru raksturotu godīgums, patiesības mīlestība un pieejami pētījumi.

Noteicošais veids kā panākt organizācijas misijas un mērķu sasniegšanu ir - nodrošināt saišu uzturēšanu biedru starpā, lai atbalstītu atklājumu, pieredžu un informācijas savstarpēju brīvu apmaiņu. Apvienojot asociācijas biedrus pamatojamies uz skaidrību un taisnīgumu, kurš tiek panākts atklātā dialogā, respektējot kulturālās un individuālās atšķirības.

Citi veidi organizācijas misijas un mērķu sasniegšanai var būt publikācijas un informatīvi pasākumi, kuru mērķauditorija ir plašāka publika.

Asociācija rūpējas, lai nodrošinātu plašāku publiku ar vispārēju informāciju par sistēmisko pieeju un konkrētu informāciju kā strādā Sistēmiskie Sakārtojumi.

ISCA ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija.

Tā ir: 

* Pulcēšanās vieta sistēmisko sakārtojumu praktiķiem no visas pasaules,

* Informācijas avots un atbalsts asociācijas dalībniekiem un sabiedrībai,

* Tikšanās vieta ideju apmaiņai, zināšanām un vīziju attīstīšanai.

ISCA ir centrālais mezgls visiem sistēmisko sakārtojumu darba nosacījumu un pielietojumu veidiem,  esošajām un nākošajām sakārtotāju paaudzēm.

ISCA vīzija ir aktīvi iedrošināt dinamiskas un reflektīvas apziņas attīstību ar sakārtojumu kopienas palīdzību.

Mēs vēlamies dot telpu visdažādākajiem virzieniem, balsīm un idejām!