Jauna, licencēta mācību programma, sadarbībā ar izglītības centru "Saskarsme"

"SISTĒMFENOMENOLOĢIJA UN HELINGERA METODE"


Jebkuram ir iespēja nākt uz atsevišķām nodarbībām un / vai piedalīties praksēs kā aizvietotājam vai klientam.

Priekšpusdiena 10.00 – 14.00, pusdienlaiks, pēcpusdiena 15.00 – 19.00


OTRĀ GADA NODARBĪBU SARAKSTS:


Dalības maksa, apmeklējot vienu dienu (8 st.) - 60,00 eiro, pusdienu (4 st.) - 30,00 eiro. Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedriem, kā arī "Saskarsmes" studentiem un absolventiem 10% atlaide.

Nodarbības notiek mācību centra “Saskarsme” telpās. Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3 (durvju kods 22*2222)

Uz nodarbībām un meistarklasēm lūgums ierasties maiņas apavos vai zeķītēs. 


Kursā tiek apgūti pazīstamākie sistēmisko sakārtojumu virzieni: 

Helingera metode, holodinamika, regresijas un šamanisma prakses, organizāciju un dzimtas sakārtojumi, kā arī citas prasmes.

Sistēmiskie sakārtojumi, jeb Sistēmfenomenoloģija ir enerģētiskas, intuitīvas metodes, ar saknēm senās garīgās mācībās un šamanisma praksēs, bet piemērotas mūsdienu cilvēka uztverei.  Tās risina visdziļākos problēmu cēloņus mentāli garīgā plānā. Šis ir arī ātrs un dziļš personības pilnveidošanas un garīgās attīstības ceļš!

Kurss notiek 2 gadus, nodarbības 2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā. (nākamā uzņemšana 2019.gada rudenī)

Īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus, koučus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - papildināt savas prasmes. 

Kā arī – jebkuru, kam interesē sevis pilnveidošana. Speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Kursa pasniedzēji – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši šo metožu pārstāvji. Būs teorētiskās un praktiskās nodarbības.


Pieteikties kursam vai atsevišķām nodarbībām var mācību centra "Saskarsme" mājaslapā

Tālrunis informācijai par kursa saturu: 29393605 (Marija)

Tālrunis, lai pieteiktos: 29458969 (Inguna)